Projectomschrijving

Trias Pedagogica voert in verschillende steden jaarlijks tientallen reeksen opvoeddebatten uit met
vaders (en deels ook moeders/jongeren) met een migratieachtergrond. Vaak gaat het om vaders
die niet bereikt worden door reguliere voorzieningen. Bewustwording over hun eigen rol en invloed
op kinderen en over het belang van communicatie met kinderen staan voorop in de debatten.

De basismethodiek is beschreven en onderbouwd in 2012/2015. Intussen vond uitbreiding plaats naar nieuwe groepen en gemeenten, resulterend in methodische vernieuwingen (w.o. kaart- en
bordspellen). Daarnaast zijn er op verzoek van gemeenten vervolgdebatten ontwikkeld rond
specifieke thema’s zoals huiselijk geweld en veiligheid in de buurt/preventie radicalisering.

Trias Pedagogica beschrijft en onderbouwt in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut de
vernieuwingen in de aanpak en de verdiepingsdebatten. Met steun van ZonMw is de eerste stap
gezet: een vernieuwde beschrijving en onderbouwing van de basisdebatten en een beschrijving en onderbouwing van de verdiepingsdebatten ‘op het rechte pad’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website