Projectomschrijving

New@Home is een maatjesproject voor jonge nieuwkomers tussen de 12 en 20 jaar. Zij worden gedurende een schooljaar gekoppeld aan Nederlandse studenten en vrijwilligers. De methodiekbeschrijving van het project is in 2012 door Stichting Kinderperspectief voorgelegd aan de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugd instituut (NJi). Destijds achtte de Erkenningscommissie deze beschrijving onvoldoende.
Met de subsidie van ZonMw is de theoretische expertise van het NJi ingezet om de methodiek beter te onderbouwen. Op basis van deze theoretische onderbouwing heeft Stichting Kinderperspectief de methodiek herschreven, verder onderbouwd en doorontwikkeld. De methodiekbeschrijving New@Home is weer ingediend bij de Erkenningscommissie Interventies bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en is erkend als 'goed onderbouwd'. Het handboek is te vinden op website.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website