Projectomschrijving

In samenwerking met de MJD heeft bureau INTRAVAL de aanpak Licht Pedagogische Hulpverlening 12+ geëvalueerd (LPH12+). Deze interventie is bedoeld voor ouders en hun kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met opvoedingsproblemen en enkelvoudige psychosociale problemen.

Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen en zijn de ontwikkelingen gevolgd in 24 gezinnen die hebben deelgenomen aan de interventie.  
Op basis van de resultaten kunnen verschillende werkzame factoren van de aanpak worden onderscheiden: het werken met een systeemgerichte en competentiegerichte benadering; het bieden van inzicht in gedrags- en gezinspatronen; en een laagdrempelige en cliëntgerichte aanpak. Deze factoren zijn niet alleen van belang voor LPH12+, maar ook voor vergelijkbare (opvoed)interventies.  
De uitkomsten bieden tevens inzicht in enkele contextvariabelen die van belang zijn voor de overdraagbaarheid van de interventie: de beschikbaarheid van intervisiemogelijkheden; het bewaken van de kaders van de interventie; en de beschikbaarheid van medewerkers die getraind zijn in de in te zetten instrumenten en technieken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website