Projectomschrijving

Doel van het project is het beschrijven en theoretisch onderbouwen van de 'Krachtcoach' interventie van MEE Rotterdam-Rijnmond. Het unieke van deze interventie is dat het zich richt op de Eigen Kracht van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. De Krachtcoach neemt als uitgangspunt dat de jongere weet wat hij wil bereiken, maar dat hij niet weet hoe dat te realiseren.

De Krachtcoach ondersteunt en begeleidt de jongere bij het oplossen, verlichten of hanteerbaar maken van problemen op het gebied van wonen, werk, geldbeheer en relaties. Dat gebeurt door het vergroten van de zelfredzaamheid en een zo goed mogelijke inbedding in de eigen steunstructuur (buurt, gezin, netwerk). Binnen het project is een methodiekbeschrijving en werkhandleiding vervaardigd die beschrijft hoe en waarom de Krachcoach interventie werkt.

De methodiekbeschrijving wordt aangemeld bij de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

 

De werkhandleiding is te vinden op de website van MEE Rotterdam-Rijnmond.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website