Projectomschrijving

Algemeen werkzame factoren, waaronder de alliantie tussen cliënt en hulpverlener, spelen een
belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen.
In binnen- en buitenland worden kennis en aanbevelingen ontwikkeld over de samenhang tussen deze factoren en het resultaat van de zorg voor jeugd. Het blijven vernieuwen, bundelen en verspreiden van deze kennis en aanbevelingen maakt het voor het werkveld, onderwijs en beleid makkelijker om op de hoogte te raken van de nieuwe inzichten, deze kennis te benutten en daarmee de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

In opdracht van ZonMw heeft het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp het
afgelopen jaar twee eerdere kennisinventarisaties (Barnhoorn et al., 2013; Van Hattum et al., 2019) geactualiseerd. De belangrijkste inzichten uit internationale (meta-)studies tussen 2013 en 2021 zijn gebundeld en verspreid. Dit deden we in samenwerking met een klankbordgroep
bestaande uit cliëntvertegenwoordigers, professionals en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en
onderzoek. Op basis van deze kennisupdate benadrukken we wederom dat een goede alliantie
belangrijk is voor positieve hulpverleningsresultaten binnen de zorg voor jeugd. Aandacht voor
algemeen werkzame factoren (alliantie-, cliënt- en professionalfactoren) in de
hulpverleningspraktijk, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek is nodig, om zo de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

Bekijk voor de opbrengsten van de internationale kennisupdate de downloads en links. Of raadpleeg deze website

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website