Projectomschrijving

Het uitgaan van de ‘eigen kracht’ van jeugdigen en hun opvoeders, met inzet van hun sociale netwerk, is een van de uitgangspunten van de Jeugdwet. In de praktijk blijkt dit ingewikkeld. Het is vaak onduidelijk wat er precies onder ‘eigen kracht’ verstaan wordt en het uitgaan van eigen kracht zorgt voor allerlei dilemma’s in de dagelijkse praktijk van professionals. In het project ‘Ken je Kracht?’ zijn er op participatieve wijze vertaalslagen gemaakt tussen recent afgeronde ZonMw-projecten rondom empowerment en eigen kracht bij jeugd en gezin en de dagelijkse werkpraktijk van professionals in de brede jeugd(hulp)keten.  

Op basis van een literatuurverkenning, groepsinterviews met professionals, ouders en jeugdigen en werksessies met professionals en onderzoekers zijn spanningsvelden in kaart gebracht bij het uitgaan van ‘eigen kracht’.  

Spanningsvelden waar professionals mee te maken hebben, gaan over:
1.    Verschillende visies op eigen kracht
2.    Grenzen aan eigen kracht
3.    Verschillende belangen bij eigen kracht
4.    Regie bij eigen kracht
5.    Speelruimte voor eigen kracht

Vervolgens is een gesprekswaaier ontwikkeld voor uitvoerend professionals, leidinggevenden, beleidsmakers, jeugdigen en opvoeders. Deze gesprekswaaier is door professionals getest. De gesprekswaaier is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over spanningsvelden waar professionals mee te maken hebben bij het uitgaan van eigen kracht. De waaier bevat kenniskaarten over eigen kracht, toelichtingen op de gevonden spanningsvelden en werkvormen voor gesprek. ‘Ken je kracht?’ draagt hiermee bij aan dialoog over eigen kracht en de toepassingen hiervan in de praktijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website