Projectomschrijving

De doelstelling van dit project betreft het doorontwikkelen van de digitale werkwijze Jij en Je
Gezondheid (JEJG) voor toepassing binnen de preventieve gezondheidsonderzoeken op 5 en 10-
jarige leeftijd. JEJG bestaat uit een gezondheidsvragenlijst die ouders invullen voorafgaande aan
het contactmoment met de Jeugdgezondheidzorg (JGZ). De vragenlijst bestaat uit korte,
betrouwbare en valide screeningslijsten. Diverse thema’s komen aan bod: algemene gezondheid,
psychische gezondheid, gedrag, leefgewoonten en leefomgeving. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen ouders op basis van hun antwoorden direct een uitslag en tips. De JGZ-professionals bekijken de antwoorden in de JGZ-medewerkersmodule. Zij zien in het groepsoverzicht in één oogopslag welke kinderen aandacht verdienen en in het kindoverzicht wat de sterke en minder sterke kanten zijn per kind. Verzamelde data komen anoniem beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.
In drie verschillende regio’s is evaluatieonderzoek gedaan naar de haalbaarheid, het bereik en de
tevredenheid van JGZ-professionals en ouders. Ook is gekeken naar bevorderende en
belemmerende factoren.

  • Bereik: de respons op de vragenlijst verschilt erg per school en varieert van 0 tot 97 procent.
  • Ouders: De meesten zijn positief over de digitalisering. Vaak gaf de gezondheidsvragenlijst inzicht in hoe het met hun kind gaat. Dit inzicht was ook nuttig als voorbereiding op een (eventueel) gesprek. De uitslag en tips na afloop vonden ze prettig.
  • JGZ-professionals: de meesten van hen waren tevreden. Zij zien de gezondheidsvragenlijst als een goede voorbereiding op een (eventueel) gesprek en ondersteunend bij het signaleren van kinderen die aandacht behoeven. De praktische punten die zij belemmerend vonden, zijn waar mogelijk direct aangepast. Het belangrijkste inhoudelijke verbeterpunt betreft een minder talige vragenlijst.

Meer informatie over JEJG en de factsheet van het evaluatieonderzoek zijn te vinden op de
publiekswebsite: www.jijenjegezondheid.nl/info

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website