Projectomschrijving

Competentieprogramma 'Jij bent Okay'

'Jij bent okay’ betreft een competentieprogramma voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblemen en hun ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KVO). Het programma bestaat uit een groepsinterventie voor jongeren en een begeleide online zelfhulpcursus voor ouders. Het programma is gebaseerd op reeds effectief gebleken interventies voor normaalbegaafde jongeren en ouders (Doe-praatgroep en ‘KopOpOuders’) en is aangepast voor de LVB-doelgroep. Het doel van het programma is om internaliserende en externaliserende problemen van jongeren te verminderen en competentiegevoelens te vergroten.

Resultaat effectonderzoek

In het huidige onderzoek is naast het ontwikkelen van het programma ‘Jij bent okay ‘, een eerste stap gezet in het onderzoeken van de effectiviteit van het programma. Jongeren hebben na het volgen van het programma minder internaliserende en externaliserende problemen dan voor het programma. Ouders laten minder permissief opvoedgedrag zien; ze negeren hun kind minder en reageren meer adequaat.
Geconcludeerd kan worden dat het toevoegen van het programma ‘Jij bent okay’ aan de reguliere zorg voor jongeren met een LVB en gedragsproblemen, een meerwaarde heeft voor jongeren en ouders. Om verdere conclusies te kunnen trekken is vervolgonderzoek noodzakelijk.
‘Jij bent okay’ zal voor LVB-instellingen beschikbaar worden, zodat vervolgonderzoek in de praktijk mogelijk gemaakt wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website