Projectomschrijving

Tijdens dit implementatieproject wordt een online platform met digitale scholing ontwikkeld en aangeboden aan professionals binnen de zorg voor jeugd. De kennis, opgedaan uit ons voorgaande project, wordt landelijk verspreid en benut door het 360°CHILDoc-profiel te gebruiken als onderwijs tool. Ouders en jongeren worden actief betrokken bij de scholing.

Zorgprofessionals leren middels interactieve scholing volgens een vaste systematiek ouders en jeugdigen inzicht te geven in de gezondheidssituatie van jeugdigen inclusief aanknopingspunten voor verbetering. De individuele kenmerken, behoeften en sterke punten van jeugdigen en het gezin staan hierbij centraal. Tevens ligt nadruk op de actieve rol van ouders/jeugdigen tijdens het opstellen van een haalbaar plan om de ontwikkelingskansen van jeugdigen positief te beïnvloeden.
De mate van gebruik en de meerwaarde van het platform en de scholing zullen worden geëvalueerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website