Projectomschrijving

Algemeen werkzame factoren, zoals de alliantie tussen cliënt en behandelaar, krijgen steeds meer aandacht in de zorg voor jeugd.
De afgelopen jaren is in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren voor het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen.

In het huidige project bundelden Praktikon en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de inzichten en aanbevelingen van deze studies, zowel wat betreft de opgedane kennis als de gebruikte meetinstrumenten. Daarnaast werden wenselijke vervolgstappen geformuleerd voor het werkveld, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek.

Er werd nauw samengewerkt met de 19 projectleiders en een klankbordgroep bestaande uit cliëntvertegenwoordigers, professionals en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en onderzoek.

De projectresultaten – verwerkt in een rapportage, factsheets en een animatievideo – laten zien dat een goede alliantie belangrijk is voor positieve hulpverleningsresultaten binnen de zorg voor jeugd. Aandacht voor (het meten van) alliantie, en (cliënt- en professional)factoren die daarmee samenhangen, is nodig bij alle partijen in het jeugddomein om zo de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website