Projectomschrijving

In 2022 organiseert het Lectoraat Youth Spot (HvA) 16 inspiratiesessies voor jongerenwerkers en studenten. De focus ligt op ondersteuning van jongeren die psychisch kwetsbaar zijn. Dit omdat steeds meer jongeren kampen met psychische problemen door o.a. de hoge prestatiedruk en de coronapandemie. In het jongerenwerk kunnen jongeren die psychisch kwetsbaar zijn via activiteiten in groepen en contact met jongerenwerkers sociale steun vinden en mogelijkheden om te participeren.

In de uitvoering van de inspiratiesessies werken we samen met filmmaker Joeri Bleumer. Zijn film GRIP wordt ingezet als middel voor dialoog, reflectie en gezamenlijk leren. Met de combinatie van film en dialoog rakelen we bij jongerenwerkers op hoe zij van betekenis zijn voor jongeren die psychisch kwetsbaar zijn. Aanvullend op de gedeelde praktijkkennis van professionals worden verbindingen gemaakt met de resultaten uit het eerder uitgevoerde onderzoek Kracht van Jongerenwerk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website