Projectomschrijving

Uit ons eerdere ZonMw project ‘Kennisbevordering over de effectiviteit van psychosociale interventies voor kinderen met ADHD en druk gedrag’ concludeerden wij dat bestaande bewezen effectieve psychosociale interventies voor kinderen met ADHD gedrag, zoals gedragstherapeutische trainingen voor ouders en leerkrachten, in Nederland te weinig werden toegepast. Ook werden veel interventies toegepast waarvan de effectiviteit onbekend is.

Veel ouders, professionals in de zorg voor jeugd, leerkrachten en zorgprofessionals in het onderwijs en medewerkers bij gemeentes en jeugdzorgregio’s bleken niet te weten welke interventies effectief zijn en welke niet.

Het doel van dit implementatieproject is om in samenwerking met een groot aantal maatschappelijke partners de zorg voor kinderen met ADHD gedrag te verbeteren door kennis over effectieve interventies te vergroten bij verschillende doelgroepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website