Projectomschrijving

Trainingen voor sociale vaardigheden en waarbaarheid bestaan vaak uit verschillende onderdelen. Binnen het project Consortium Sociale Vaardigheden en Weerbaarheid is een veelheid aan kennis verworven over werkzaamheid van deze elementen.

Professionals uit de praktijk hebben aangegeven dat zij deze informatie zeer bruikbaar vinden bij het opzetten en ontwikkelen van hun interventies voor jeugdigen. Een deel van deze kennis hebben we binnen het eerdere project verwerkt in een tipsheet. Dit is echter slechts een selectie van de resultaten die zijn verkregen.

Verschillende praktijkprofessionals hebben aangegeven dat het uitbreiden van de tipsheet, o.a. met voorbeeld oefeningen waarin de werkzame elementen zijn uitgewerkt, een enorme meerwaarde zal hebben bij hun werk. Wij willen in dit project daarom de tipsheet uitbreiden, samen met praktijkprofessionals de meest relevante kennis uit het Consortium project er in verwerken, en de verspreiding hiervan onder professionals bevorderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website