Projectomschrijving

In dit project wordt de Krachtenwijzer geïmplementeerd in enkele organisaties die werken met Vertrektraining: een module die jongeren voorbereidt op zelfstandig functioneren in de maatschappij.

De Krachtenwijzer is een digitale tool, gebaseerd op de ZRM-J, die inzichtelijk maakt in welke mate iemands zelfredzaamheid berust op eigen kracht, op eigen netwerk en op professionele hulp. De Krachtenwijzer kan gebruikt worden voor het formuleren van doelen en om de voortgang te monitoren.

Implementatie vindt plaats door de Krachtenwijzer onderdeel te maken van de methodiek Vertrektraining. De opleiders Vertrektraining worden getraind in de Krachtenwijzer en twee organisaties worden actief ondersteund bij de implementatie van de Krachtenwijzer. Tevens wordt een handleiding ontwikkeld, inclusief video-instructie, over gebruik en implementatie van de Krachtenwijzer in een organisatie. De handleiding wordt verder aangescherpt door de Krachtenwijzer bij een derde organisatie te implementeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website