Projectomschrijving

Bij stress reageert het lichaam met een verhoogde bloeddruk en hartslag, spanning van spieren,
toename van lichaamstemperatuur en huidgeleiding, en versnelling van de ademhaling. Jongeren
in residentiële jeugdzorg reageren vanwege ontregelde stressregulatiesystemen vaak inadequaat
op stress, bijvoorbeeld met agressie. De gevolgen zijn vaak ernstig voor jongeren, groepsleden,
medewerkers en de organisatie als geheel, en lopen uiteen van lichamelijke en psychische
klachten tot organisatorische gevolgen als uitval en ziekte onder personeel.

In huidig onderzoek is een gepersonaliseerde biofeedback smartwatch interventie onderzocht op het verminderen van incidenten. Jongeren kregen biofeedback op hun fysiologische stressniveau, zodat ze in staat werden gesteld oplopende spanning tijdig te signaleren en hierop te interveniëren.

De resultaten laten zien dat een smartwatch mogelijk in staat is om oplopende fysiologische markers van stress te signaleren, en dat fysiologische markers van stress voorafgaand aan incidenten inderdaad oplopen.

Uit het effectiviteitsonderzoek komt vervolgens naar voren dat het aantal incidenten in de
interventiefase lager lag dan in de baselinefase waarin jongeren geen feedback ontving op een
veranderende hartslag. Deze bevinding is veelbelovend maar moet met grote voorzichtigheid
worden beschouwd, onder andere omdat er in het huidige onderzoek geen controleconditie was en het een kleine steekproef betrof van 9 jongeren die deelnamen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website