Projectomschrijving

Forsa helpt ex-gedetineerde jongeren van niet-Westerse afkomst in de leeftijd van 17 tot en met 27 jaar bij een succesvolle rehabilitatie na detentie. Forsa is gericht op het versterken van de eigen kracht van de jongeren en ouders/verzorgers.

Een rolmodel uit de eigen gemeenschap (maatje) creëert een vrijwillige vertrouwensband met de gedetineerde in de Penitentiaire Inrichting. De jongere en het maatje werken samen aan bewustwording van een mogelijke toekomst na detentie en aan herstel met de familie, partner en mogelijk met het slachtoffer. Het maatje mobiliseert het netwerk van de jongeren die hem hierbij kunnen en willen helpen. In een eerste conferentie, komen alle betrokkenen bij elkaar en wordt samen met de jongere en ouders/verzorgers een plan van aanpak gemaakt waarbij behoeftes geïnventariseerd en concrete doelen worden geformuleerd. Aan de hand van het plan van aanpak ondersteunen betrokkenen de jongeren weer grip te krijgen op zijn leven en wordt recidive voorkomen. Het handboek komt beschikbaar op http://www.bureaumhr.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website