Projectomschrijving

Lerende Databank Jeugd

In de Lerende Databank Jeugd (LDJ) brengen SEJN-jeugdhulpinstellingen informatie bij elkaar
over cliëntkenmerken, de ingezette hulp en de uitkomsten. Teams of behandelingen worden
vervolgens met elkaar vergeleken om te leren over ‘wat werkt voor wie’.

Onderzoek

In dit project is onderzocht of de benutting van gegevens, de respons op vragenlijsten en de behandeluitkomsten verbeteren wanneer behandelteams gebruik maken van een feedbacksysteem (een training programma-evaluatie en resultatendashboards).

Uitkomst

Uit het onderzoek blijkt dat teams hoger scoren op maten voor de benutting van gegevens en respons op vragenlijsten wanneer (een gedeelte van) een feedbacksysteem is geïmplementeerd. Teams die zowel een training programma-evaluatie hebben gehad als resultatendashboards gebruiken, benutten hun uitkomsten meer, hebben de randvoorwaarden voor data gestuurd werken beter op orde en behalen een hogere respons dan teams waarbij geen feedbacksysteem is geïmplementeerd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website