Projectomschrijving

Er is vanuit de praktijk (jeugdzorg, jeugd-ggz, jeugdgezondheidszorg) een grote behoefte aan een
screeningsinstrument, waarbij door middel van een vragenlijst voor de opvoeders ingeschat kan
worden of er een risico is op problematische gehechtheid bij kinderen van 2-5 jaar.

Om die reden is in samenwerking tussen praktijkinstelling Basic Trust (Expertisecentrum Hechting
en Basisvertrouwen) en de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam de
Attachment Relationship Inventory – Caregiver Perspective voor gezinnen met 2-5 jarigen (ARI-CP
2-5) ontwikkeld.

Op basis van psychometrische analyses is dit instrument tot stand gekomen, bestaande uit 48
items, met de subschalen veilige gehechtheid, ambivalente gehechtheid, vermijdende gehechtheid en gedesorganiseerde gehechtheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website