Projectomschrijving

In dit project is de Zelfredzaamheid-Matrix voor Jongeren (ZRM-J) van 12 tot 18 jaar ontwikkeld, door de GGD Amsterdam, het NJi en Praktikon.
Dit instrument is vrij verkrijgbaar op www.zelfredzaamheidmatrix.nl.

De ZRM-J brengt de zelfredzaamheid van de jongere in beeld op 13 domeinen in vijf niveaus van zelfredzaamheid. Het gebruik van de ZRM-J is bij vijf jeugdzorginstellingen onderzocht, zowel bij de LVB als niet-LVB doelgroep.

Professionals en jongeren vinden de ZRM-J gebruiksvriendelijk en deze geeft een goed beeld van de ervaren problematiek én de krachten van de jongeren. De ZRM-J lijkt ook bij te dragen aan de ervaren eigen regie door jongeren in hun hulpverleningstraject.

De Krachtenwijzer is een digitale weergave van de ZRM-J aangevuld met een aantrekkelijke lay-out, een cliënttaal en een krachtenverdeling waarin de rol van het netwerk en professional binnen de zelfredzaamheid van de jongere worden gespecificeerd. Deze toevoegingen zijn volgens professionals van meerwaarde.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website