Projectomschrijving

Digitaal vakmanschap

Binnen de hulpverlening aan jongeren worden vaak digitale tools ingezet. Voorbeelden van digitale tools zijn een online vragenlijst waarbij een jongere de resultaten ook online kan bekijken en een gecombineerd online en face-to-face zorgprogramma. In dit project ‘Digitaal vakmanschap’ zijn twee producten ontwikkeld aan de hand van de resultaten van zes projecten:

  1. Een handleiding voor onderzoekers & ontwikkelaars om een digitale tool te ontwikkelen. De kennis en ervaring die opgedaan is in de zes projecten wordt gekoppeld aan werkzame bouwstenen uit de literatuur en bewezen effectieve methodieken om digitale tools te ontwikkelen.
  2. Professionals weten welke digitale tools jongeren leuk vinden en hoe ze deze tools kunnen gebruiken.

Hoe hebben we dit gedaan?

Op basis van wat we in de zes projecten geleerd hebben, literatuuronderzoek, interviews met
onderzoekers, vragenlijsten bij jongeren en focusgroepen met jongeren hebben we de handleiding
en infographic gemaakt. Samen met jongeren, onderzoekers en ontwikkelaars zijn de werkzame
bouwstenen geordend en geprioriteerd zodat ontwikkelaars de juiste keuzes kunnen maken bij het
maken van digitale tools en professionals samen met de jongeren die digitale tools uit kunnen
kiezen die aansluit en doeltreffend is.

Wat leverde het project op?

Er zijn 19 werkzame bouwstenen van digitale tools gevonden in de literatuur. Deze bouwstenen
van digitale tools (1) bevorderden de effectiviteit, (2) zorgden ervoor dat jongeren de digitale tool
gebruikten zoals deze bedoeld was en (3) zorgden ervoor dat jongeren gemotiveerd waren om de
digitale tool te gebruiken. Jongeren vonden echter niet alle werkzame bouwstenen even belangrijk.
Volgens jongeren was het belangrijkste dat het doel van de digitale tool helder was en dat de
stappen, die nodig zijn om het doel te behalen, duidelijk uitgelegd worden. Jongeren waren minder eenduidig over welke werkzame bouwstenen hiervoor het beste waren. Sommige jongeren vonden het bijvoorbeeld belangrijk om de voortgang bij te houden, terwijl andere beloningen belangrijker vonden. Ze vonden echter allemaal belangrijk dat ze zichzelf konden herkennen in een digitale tool. Het is dus voor professionals belangrijk om de digitale tool met een jongere af te stemmen, zodat ze samen de best passende digitale tool uit kunnen kiezen.

De handleiding en infographic zijn binnenkort online beschikbaar.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website