Projectomschrijving

De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) is een korte vragenlijst waarmee psychosociale problemen bij jeugdigen snel gemeten kunnen worden, bijvoorbeeld in de JGZ.

Bevindingen

Uit dit onderzoek blijkt dat de validiteit en betrouwbaarheid van de SDQ (Totaalscore) goed is bij 12-17 jarigen. Ook voor jongeren met een laag opleidingsniveau (Praktijkschool en het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) Basis/Kader) is de SDQ voldoende valide en betrouwbaar.

Wel blijkt uit interviews met JGZ-professionals en laagopgeleide adolescenten dat de SDQ soms moeilijke woorden en zinnen bevat die lastig te begrijpen zijn. Daarom is vervolgonderzoek nodig om het taalgebruik van de SDQ aan te passen.

Resultaat

Het project heeft geresulteerd in de nieuwe SDQ Handleiding voor 12-17 jarigen, waarin geactualiseerde afkappunten gegeven worden. Ook worden instructies gegeven voor het afnemen van de SDQ, het berekenen van de score en de vervolgstappen die wenselijk zijn, en de Handleiding bevat een stroomschema.
Naast de Handleiding is er een factsheet en een Powerpoint beschikbaar gesteld op de website van het NCJ. De onderbouwing van de informatie in de publicaties voor professionals is te vinden in wetenschappelijke artikelen (3 gepubliceerd, 2 in voorbereiding).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website