Projectomschrijving

Migrantengezinnen hebben verhoogd risico op psychosociale problemen die verband houden met stressvolle levensomstandigheden. Stress en traumatische ervaringen, onder meer als gevolg van huiselijk geweld kunnen het gezinsleven enorm onder druk zetten. Dit project beschrijft het toepassen van een interventie die gericht is op het vergroten van veerkracht van migrantengezinnen in de directe leefomgeving. Het doel is het toegankelijk maken van de meergezins- (multifamily-) methode voor het werken met deze gezinnen middels het beschikbaar stellen van een handboek, onder meer via publicatie op een website. Daartoe wordt eerst literatuuronderzoek verricht om te komen tot theoretische onderbouwing voor de effectiviteit van Multifamily groepen bij met name migrantengezinnen. De uitkomsten van de literatuurstudie vormen een belangrijke basis voor de handleiding. De opbrengsten zijn beschikbaarheid van trainingspakketten, informatievoorziening via website en publicaties en presentaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website