Projectomschrijving

Blended care is een combinatie van online en offline zorg en contactmomenten. Hoewel blended care in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) nog niet veel wordt ingezet, experimenteert de JGZ van GGD Hart voor Brabant al enkele jaren met deze innovatieve werkwijze. 

Het doel van dit project was de zorg aan ouders en jeugdigen te verbeteren door blended care in te zetten op de thema’s excessief huilen en pesten door:

  • Bestaande werkwijzen door te ontwikkelen naar een blended vorm. 
  • Deze blended werkwijzen in een haalbaarheidsstudie te toetsen op proces, succes, duur van het traject en cliënttevredenheid.
  • Kansen en belemmeringen voor implementatie van de blended werkwijzen in kaart te brengen.

De haalbaarheidsstudie is helaas vroegtijdig beëindigd, omdat bleek dat de modules maar heel beperkt werden aangeboden aan ouders en jongeren. Ter afsluiting van het project zijn JGZ-professionals geïnterviewd over de tegenvallende implementatie van blended care. 

De implementatie van de blended care-modules werd beïnvloed door een scala aan belemmerende en bevorderende factoren die betrekking hebben op de interventie, de gebruiker, organisatie en sociaal-politieke omgeving. Voor een succesvolle toepassing dient de implementatiestrategie op al deze factoren in te spelen. De factoren zijn uitgewerkt in een factsheet. 
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website