Projectomschrijving

Beslissen over de uithuisplaatsing van een kind is complex. Het is een ingrijpend besluit voor zowel ouders als kind. Gezinnen hebben recht op een zorgvuldig besluit met duidelijke onderbouwing.

Richtlijn Uithuisplaatsing

De Richtlijn Uithuisplaatsing is ontwikkeld om professionals hierbij te helpen. Onderdeel van de richtlijn is het instrument 'Beslissen over uithuisplaatsing'.

Onderzoek instrument

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of professionals met dit instrument en ondersteuning door een gedragswetenschapper vaker tot eenzelfde besluit komen dan zonder. Professionals kunnen van mening verschillen over de vraag of kinderen wel of niet uit huis geplaatst moeten worden. Een professioneel oordeel en de beschikbaarheid van een ondersteunend instrument zijn niet voldoende bij dit soort beslissingen blijkt uit dit onderzoek.
Gezien de complexiteit van de materie is een goede inbedding van het gebruik van het instrument in het hele besluitvormingsproces en een adequate ondersteuning van de professional van belang.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website