Projectomschrijving

Het project bestaat uit de beschrijving en theoretische onderbouwing van de al eerder door New Dutch Connections (NDC) ontwikkelde methodiek ondernemen in je eigen toekomst' (OIET). OIET is een methodiek waarin jonge asielzoekers weerbaar worden gemaakt en leren vorm te geven en regie te nemen over hun eigen toekomst, waar dan ook ter wereld. De doelstelling is om de jongeren een nieuw toekomstperspectief te geven,door hen inzicht te geven in zichzelf, hun eigen mogelijkheden te laten inzien en hun netwerk te vergroten. Ze worden gestimuleerd zichzelf te zien als wereldburgers, die overal een zelfstandig leven
kunnen opbouwen, omdat ze inzicht hebben in hun eigen talenten. OIET doet dit door de jongeren training en coaching te geven en ze tijdens dit traject hun toekomstplannen uit laat werken. Het traject eindigt met een manifestatie en 'Act 4 your life' tour.
Het handboek is te vinden: http://www.newdutchconnections.nl/handboek-ondernemen-in-je-eigen-toekomst/

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website