Projectomschrijving

Veel gemeenten hebben te kampen met probleemgedrag van jongeren met meervoudige problematiek. Het gaat met name om jongeren die vaak buiten het bereik van reguliere voorzieningen blijven of voor wie de bestaande hulp ontoereikend is. Deze doelgroep veroorzaakt veelal overlast op straat. Dit was in 2006 aanleiding voor Futuro om het Intensief Casemanagement (IC) op te richten met als hoofddoel: het realiseren van een zinvolle dagbesteding, werk en/of scholing voor probleemjongeren.
Het IC gaat op onconventionele outreachende wijze te werk op alle leefgebieden. Gezien de recente veranderingen op zorg- en welzijnsgebied willen we voorkomen dat de opgedane kennis en ervaring verloren gaat in reorganisatie van het systeem. Dit doen we door de werkwijze van het IC op heldere wijze in een overdraagbare methodiekbeschrijving vast te leggen. Hiermee zetten we een blijvende methodiek neer voor een doelgroep die in vele bestaande methodieken niet onder te brengen is. Op de website van Futuro: www.futuro.nl is informatie over Intensief Casemanagement en de methodiekbeschrijving te vinden en op te vragen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website