Projectomschrijving

Samen aan de Slag (SaS) is een zorgaanpak voor gezinnen met een kind met een autistisch spectrum stoornis en/of aanverwante problematiek. SaS is door JuniorCare in en met de praktijk ontwikkeld. Het doel is dat het kind zich in zijn eigen omgeving en binnen zijn mogelijkheden ontwikkelt tot een gelukkig, zo zelfstandig mogelijke volwassene. SaS betrekt daarbij niet alleen het kind, maar ook zijn gezin en omgeving. Samen worden vaardigheden aangeboden en geoefend. Dat maakt SaS uniek.

JuniorCare werkt al geruime tijd volgens SaS. Er was echter nog geen goede beschrijving en onderbouwing. JuniorCare en K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd hebben hier verandering in gebracht. Er ligt nu  een handboek waarin (aankomend) professionals kunnen lezen hoe en waarom SaS werkt. Zo komt SaS breder onder de aandacht en worden meer gezinnen met een kind met een autistisch spectrum stoornis in hun eigen kracht gezet. Handboek is te vinden: www.JuniorCare.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website