Projectomschrijving

Mama Cares is een peer educatie-programma waarin moeders en verzorgers met kinderen van 0 tot 18 jaar uit stadsdeel Amsterdam Zuid Oost, geworven, opgeleid en begeleid worden om een groepsbijeenkomst te leiden. Tijdens de bijeenkomst wordt naar gelang de behoefte van de deelnemers het gesprek aangegaan over de thema's positief opvoeden, herkennen van en omgaan met middelengebruik en stress.

Door het geven van informatie en het onderling uitwisselen van ervaringen en adviezen worden zowel de getrainde moeders als de moeders die de bijeenkomst volgen ondersteund in het opvoeden van kinderen, ontwikkelen van de eigen kracht, vroegsignaleren van mogelijke psychische problemen en riskant middelengebruik.

In dit project is de interventie theoretisch onderbouwd en goed beschreven. Het handboek is te verkrijgen via Jelinek: http://www.jellinek.nl/shop/mama-cares/

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website