Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om zorgverlening vanuit de jeugdgezondheidszorg goed af te stemmen op de zorgen en hulpbehoefte van ouders van jonge kinderen is de SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids) ontwikkeld. Dit gestructureerde vraaggesprek combineert de ervaringen van de ouders en de expertise van de jeugdverpleegkundige, en is bewezen effectief en valide.

Dit onderzoek richt zich op hoe ouders van jonge kinderen hun eigen draagkracht en draaglast beoordelen en de invloed van de SPARK hierop. Gedurende een jaar vragen we op bij Zeeuwse kinderen op 3 leeftijden (prenataal, 18 maanden, 60 maanden) naar draagkracht en draaglast vanuit het perspectief van ouders. Op dezelfde leeftijden gebruiken de jeugdverpleegkundigen tijdens het contactmoment de SPARK. In dit project is inmiddels een SPARK-versie ontwikkeld voor 5-jarige kinderen (SPARK60) en een ‘parent-reported outcome measure’ (PROM) om de door de ouders ervaren draagkracht en draaglast te meten. Deze 'balansmeter' van 8 eenvoudige vragen wordt zowel tijdens het contactmoment met de SPARK afgenomen, als 6 maanden later om het effect van het SPARK-contactmoment te bepalen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

* ontwikkeling SPARK-versie voor 5-jarige kinderen (60 maanden, met als naam SPARK60) in samenwerking met jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van verschillende JGZ-organisaties.

* ontwikkeling van een ‘parent-reported outcome measure’ (PROM) om de door de ouders ervaren draagkracht en draaglast te meten. Deze 'Balansmeter' omvat 8 eenvoudige vragen en is uitgebreid getest bij de doelgroep.

* ontwikkeling digitaal dataplatform voor afnemen SPARK, met mogelijkheid om essentiële data over te zetten naar DD JGZ.

* scholing van alle jeugdverpleegkundigen van de GGD Zeeland.

* dataverzameling loopt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

AANLEIDING

De SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids) is een gestructureerd vraaggesprek om samen met ouders van jonge kinderen hun ervaren zorgen, eigen aanpak en hun zorgbehoefte te inventariseren, om daarna in samenspraak vervolgacties af te spreken. De SPARK is bewezen effectief, valide en betrouwbaar. Er is echter onvoldoende inzicht in hoe ouders hun eigen draagkracht en draaglast beoordelen, en in hoeverre de SPARK en de vervolgacties daaraan bijdragen. Voor het toepassen van de SPARK als longitudinaal systeem is als vervolg op de reeds ontwikkelde prenatale en 18 maanden versie, een SPARK voor de leeftijd van 60 maanden gewenst.

 

DOELSTELLING

Dit project omvat het meten van draaglast en draagkracht van ouders met de SPARK en met algemene vragen vanuit het perspectief van ouders. Dit bestaat uit het ontwikkelen van een ‘parent-reported outcome measure’ over draaglast en draagkracht, het ontwikkelen van de SPARK-60 (5-jarige leeftijd), het uitvoeren van de SPARK op 3 ijkmomenten (prenataal, 18 maanden, 60 maanden), en het bepalen van de impact van vervolgacties door het meten van opvoedingsstress, en de fysieke

en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen op dezelfde 3 ijkmomenten en 6 maanden later.

 

VRAAGSTELLINGEN

1. Meten van draagkracht / draaglast

a. Hoe definiëren en operationaliseren ouders van jonge kinderen en JGZ-professionals de begrippen draagkracht en draaglast?

b. Wat is de samenhang tussen draagkracht/draaglast zoals ervaren door ouders en de domeinscores, balansfactoren en risico-inschatting van de SPARK op 3 ijkmomenten?

 

2. Ontwikkeling van de SPARK-60:

a. Welke aanpassingen zijn nodig volgens ouders en JGZ-professionals om de SPARK geschikt te maken voor gebruik tijdens het contactmoment op 60 maanden?

b. Welke domeinen bevat de SPARK-60 over opvoeden en opgroeien?

c. Hoe is de inter-rater betrouwbaarheid van de SPARK-60?

 

3. Impact vervolgacties

a. Wat is de samenhang tussen de inzet van vervolgacties en de impact op draagkracht/draaglast, opvoedingsstress, en de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen op 3 ijkmomenten?

 

DESIGN

Dit project begint met het ontwikkelen van een ‘parent-reported outcome measure’ (PROM) over draaglast en draagkracht samen met ouders en JGZ-professionals, en het aanpassen/uittesten van de SPARK-18 aan de leeftijd van 60 maanden, met de SPARK-60 als resultaat.

In een prospectief cohort-onderzoek zal bij 3 leeftijdsgroepen, gedurende 1 jaar bij de GGD Zeeland, de SPARK afgenomen worden tijdens een consult: de ijkmomenten geboorte (prenataal huisbezoek), overgang zuigeling-peuter (18 maanden contactmoment) en overgang naar groep 3 van de basisschool (60 maanden contactmoment).

Naast de afname van de SPARK tijdens de 3 ijkmomenten, zal aan ouders worden gevraagd om voor dit project tevens de volgende vragenlijsten in te vullen: de ‘PROM draagkracht/draaglast’, de NOSIK voor ervaren opvoedingsstress, de Ages and Stages Questionnaire, en de Ages and Stages Questionnaire – Social Emotional. Omdat er bij het prenatale huisbezoek nog geen ASQ of ASQ-SE kan worden afgenomen, zullen de zwangerschapsduur, geboortegewicht en de APGAR score (die tijdens de geboorte wordt bepaald) als proxies worden gebruikt voor de gezonde ontwikkeling van het kind.

Om het effect van vervolgacties te kunnen bepalen, zal 6 maanden na het contactmoment opnieuw een vragenlijst naar de ouders worden gestuurd met de PROM draagkracht / draaglast, NOSIK, ASQ, ASQ-SE en vragen welke vervolgacties door welke discipline ingezet zijn, en wat het ervaren effect van de vervolgacties is.

 

TIJDPAD

Maand 1-9 ontwikkeling; 10-27 dataverzameling; 28-36 analyse/rapportage/kennisverspreiding.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website