Projectomschrijving

De meeste psychiatrische problematiek komt voor het eerst tot uiting in de leeftijdsperiode van 16 tot 23 jaar. Meestal is het gevolg hiervan dat de educatieve ontwikkeling wordt onderbroken, dan wel voorgoed afgebroken. Dit heeft meestal weer tot gevolg dat een ontwikkeling naar (betaald) werk hierdoor stagneert. Veel jongeren met psychische beperkingen, die hun opleiding willen vervolgen dan wel een opleiding willen beginnen, vinden dit een (te) moeilijke opgave.

De Begeleid Leren-methodiek richt zich op het begeleiden van jongeren met psychische beperkingen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding. Binnen Begeleid Leren staat de rol van student/leerling voorop. De methodiek richt zich daarbij op de mogelijkheden en eigen kracht van de jongere.

Met een systematische beschrijving van de Begeleid Leren-methodiek en een goede theoretische onderbouwing van de werkzaamheid wordt tegemoet gekomen aan de behoeften van professionals die met deze jongeren werken. Handboek is te vinden: www.begeleidleren.nl; www.rehabilitatie92.nl;

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website