Projectomschrijving

In dit project staat de uitvoer van Basishulp door gezinswerkers bij Lokalis in Utrecht centraal.

Basishulp

Basishulp bestaat uit een diversiteit van methodisch handelen waarmee gezinswerkers ondersteuning bieden aan gezinnen. De uitvoering is divers en het is niet precies omschreven hoe gezinswerkers basishulp in de praktijk uitvoeren. Wat gebeurt er tijdens het proces waarin gezinswerker en de ouders/kinderen samen aan de slag zijn om oplossingen te vinden voor de hulpvragen die het gezin heeft gesteld?

Onderzoek

Doel van dit onderzoek was om de werkzame elementen van de basishulp te identificeren. Er zijn observaties (filmopnames) uitgevoerd bij 25 gezinnen tijdens gespreksmomenten met gezinswerkers. De observaties laten zien dat de gezinswerkers de oplossingsgerichte manier van werken (72,4%) vaker toe passen dan het systeemgericht werken (21,4%). De gezinswerkers kunnen de specifieke technieken van de oplossingsgerichte gesprekvoering nog meer en vaker gaan toepassen dan ze nu al doen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website