Downloads en links

In dit onderzoek wordt met behulp van een quasi-experiment en procesonderzoek nagegaan of de Veilig Verder werkwijze tot minder kindermishandeling, minder geweld, trauma en meer veiligheid voor partners en kinderen leidt dan de reguliere werkwijze in Nederland die volgt op meldingen van huiselijk geweld.
De werkwijze in Veilig Verder gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en kracht van ouders, hun kinderen en met een actieve bijdrage van het sociale netwerk van deze gewelddadige gezinnen ten einde een veilig opvoedklimaat thuis te realiseren. Zowel uit de effectstudie als uit de Effectencalculator kwamen positieve resultaten van de Veilig Verder aanpak naar voren.
Meer informatie, zoals het onderzoeksrapport, is hieronder te downloaden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website