Downloads en links

Dit onderzoek is door het Instituut voor Publieke Waarden uitgevoerd in opdracht van ZonMw en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Het ministerie wil stappen zetten in zowel het onderbouwen als het vormgeven van bouwstenen voor een effectieve aanpak voor gezinnen met meerdere en complexe problemen. Daarmee zet het ministerie een stap waarin ze breed kijkt en op zoek gaat naar integrale oplossingen voor mensen met meerdere problemen. De hoop is dat met dit actieonderzoek een belangrijke stap is gezet in de doorontwikkeling van de aanpak voor gezinnen met meerdere en complexe problemen en opties om deze aanpakken in de toekomst beter te onderbouwen en monitoren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website