Projectomschrijving

Kansen voor kinderen met betekenisvol datagebruik

Alle kinderen verdienen een kansrijke start. Maar sommige kinderen beginnen met een achterstand, door problemen tijdens de zwangerschap of doordat ze opgroeien in gezinnen waar risico’s spelen, zoals armoede, verslaving, of psychische problemen. Deze achterstand kan soms levenslange gevolgen hebben.

In dit project wordt onderzocht hoe relevante databestanden, bijvoorbeeld van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), kunnen worden gebruikt om deze kinderen en (aanstaande) gezinnen tijdig in beeld te krijgen voor passende hulpverlening. Een ander doel is om gemeentelijk beleid beter af te kunnen stemmen op hun behoeften. Binnen het project wordt samengewerkt met ouders in kwetsbare omstandigheden, hulpverleners en gemeenten, zodat het onderzoek aansluit bij hun behoeften en prioriteiten.

English:

Making big data meaningfull for a promising start

All children deserve a promising start. Most children are doing fine. But some need extra support, because of problems during pregnancy or because they grow up in disadvantaged circumstances, e.g. due to poverty, parental addictions or psychological problems. This start lag may have lifelong consequences. The researchers will investigate how relevant datasets, for example from Statistics Netherlands (CBS), can be used to support these children and (expectant) parents. By ensuring more timely referral to services that meet their needs. And by tailoring municipal polities to the needs of vulnerable children and (expectant) parents. The researchers will collaborate with parents, practitioners and municipalities to ensure our research meets their priorities.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website