Projectomschrijving

De MDT-reis

Binnen dit project gaan jongeren aan de slag gaan met ‘YouthGoals’. Dit zijn doelen waarmee ze iets voor anderen en hun omgeving betekenen en daardoor zelf ook verder komen. De jongeren gaan onder begeleiding van jongerenwerkers van de WijZijn Traverse Groep aan de slag met hun MDT. Na een gezamenlijke kick-off leren zij tijdens een ‘Skillz-bijeenkomst’ allerlei vaardigheden die van pas komen bij het uitvoeren van hun doelen voor deze MDT. Zoals communiceren, organiseren en samenwerken. Of met kwetsbare doelgroepen omgaan of een sociale onderneming opzetten.  

Daarna bedenken zij samen met hun coach hoe en waar zij hun plannen willen uitvoeren. Er zijn 2 keuzes: aanhaken bij bestaande lokale activiteiten zoals een maatjesproject. Of een eigen idee uitvoeren. Denk aan een schoonmaakactie voor hun buurt, een sportevent voor jonge statushouders of een uitje voor ouderen. Deze MDT sluit af met een certificaat.

Betekenis

  • Voor jongeren

In tijden van corona en een economische crisis is het voor jongeren extra lastig om een toekomst op te bouwen. Daarom is deze MDT juist nu belangrijk. Jongeren doen extra werkervaring op en maken kennis met organisaties in de lokale omgeving. Ze ontvangen een vrijwilligersvergoeding en een YouthGoals-certificaat waarin precies staat beschreven welke vaardigheden ze hebben geleerd en wat ze hebben gedaan. Een verrijking voor hun cv en een pluspunt bij het vinden van een vervolgstudie of een plaats op de arbeidsmarkt.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Organisaties die deelnemen bouwen een netwerk op van betrokken jongeren in Roosendaal die mogelijk ook na hun MDT vrijwilligerswerk willen doen. Verder is deze MDT door de informele manier van leren en de praktijkgerichte aanpak een mooie aanvulling op school. Bovendien zorgt de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en jongerenwerk voor minder schooluitval. Dit helpt om te voorkomen dat jongeren in zorgelijke situaties belanden. De ontmoeting met anderen verkleint de kloof tussen jong en oud, en tussen jongeren van verschillende opleidingsniveaus. Daarmee bevordert deze MDT een samenleving waarin iedereen ertoe doet en iedereen kan meedoen.

Doelgroep

Jongeren van 14-23 jaar uit de bovenbouw vo en uit het mbo/hbo

Regio

West- en Noord-Brabant (Roosendaal)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website