Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

(Jongeren)organisaties door heel Nederland worden toegerust om zelf jongeren te begeleiden in de MDT-trajecten. Voor de invulling van die trajecten volgen de deelnemers 4 centraal georganiseerde trainingen met een focus op burgerschapsthema’s (zoals diversiteit en inclusie). Met deze input gaan ze lokaal aan de slag met het organiseren van een buurtfestival dat aansluit bij een van de behandelde thema’s. De jongeren hebben de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf de doelgroepen, thema’s en activiteiten voor het buurtevent te bepalen. Dat kan bijvoorbeeld een theaterstuk of diner zijn. Als de deelnemers maar lokale bewoners, jongeren en andere stakeholders betrekken en proberen werelden bij elkaar te brengen. Het is ook mogelijk om aan te sluiten bij bestaande lokale initiatieven.   

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Via een uitdagend traject doen jongeren vaardigheden op die bijdragen aan hun toekomst en voelen ze zich gewaardeerd en serieus genomen. Ze ontdekken voor hen onbekende werelden en groepen, komen in contact met andere deelnemers en leren samen iets neer te zetten. Ook leren ze in welke richting ze zich willen ontwikkelen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Deelnemende lokale organisaties kunnen via het train-the-trainer-principe profiteren van de kennis en ervaring van de 8 partnerorganisaties van YCE, zodat ze op termijn zelf MDT-trajecten kunnen opzetten en uitvoeren. Daarbij hebben deze lokale organisaties de vrijheid om de toekomstige MDT-trajecten binnen hun eigen werkveld vorm te geven. Zo dragen de MDT-trajecten bij aan hun kerndoelen, terwijl ze de organisaties tegelijkertijd toegang tot een uitgebreid jongerennetwerk verschaffen. De inzet van de jongeren draagt bovendien bij aan de sociale cohesie als tegenwicht voor polarisatie.

Doelgroep

Jongeren met een tussenjaar of met ruimte naast hun opleiding, en in een kwetsbare situatie (zoals statushouders en werkloze jongeren)

Regio/gemeente(n)

Landelijk

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website