Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Proeven, ontdekken, leren en ontmoeten; op hun eigen niveau en passend bij de persoonlijke interesses en doelen. Dat is het uitgangspunt van YourCube. Het MDT-traject is persoonlijk en flexibel, maar kent wel een vaste structuur. Na een kennismaking en intakegesprek worden de doelen vastgesteld en zoekt YourCube een geschikte ervaringsplek. Dit kan één vaste plek zijn, of juist een combinatie van meerdere werkplekken. Het traject gaat van start na een matching. Jongeren kunnen bijvoorbeeld taalles geven aan statushouders, praktijkervaring opdoen bij een opvang voor daklozen, of activiteiten organiseren in een verzorgingshuis. Er is veel mogelijk. Begeleiding is er in de vorm van trainingen en intervisie. Daarom komen de jongeren minimaal 1 keer per maand samen, niet alleen voor inhoudelijke ontwikkeling, maar ook voor gezelligheid. Het traject duurt (minimaal) 80 uur, verspreid over maximaal 6 maanden.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Het verbreedt de horizon, want de jongere stapt even uit de eigen leefwereld en ontdekt nieuwe talenten. Ook leert hij/zij verschillende soorten werk, organisaties, mensen en culturen kennen. YourCube wil jongeren laten zien en ervaren hoe waardevol vrijwillige inzet is, zowel voor de ontvanger als voor de jongere zelf. Daarnaast zijn jongeren onderdeel van het lokale jongerennetwerk, waardoor ze elkaar leren kennen en er ruimte is voor gezelligheid. Na afronding van het traject krijgen jongeren een Europass.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren maken op een positieve manier kennis met vrijwilligerswerk. Daardoor is de kans groter dat ze ook in de toekomst vrijwilligerswerk zullen doen. Zo kan de kloof tussen vraag en aanbod van (jonge) vrijwilligers worden verkleind. De samenleving heeft voordelen van deze MDT, omdat het de sociale cohesie vergroot. Jongeren kunnen namelijk ongedwongen in contact komen met andere sociale klassen, generaties en nationaliteiten.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar

Regio

Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Dordrecht, Ede, Gouda, Groningen, Haarlem, Hoorn (regio West-Friesland), Leeuwarden, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Utrecht, Veenendaal en Zwijndrecht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website