Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Your Move geeft honderd jongeren de mogelijkheid om het leven van andere doelgroepen ‘up te spicen’. Ze gebruiken hun interesses en talenten om een activiteit van maatschappelijke waarde op te zetten. De doelgroep waar ze de activiteit voor opzetten moet een andere zijn dan de doelgroep waar zij zelf toe behoren. Activiteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het opnemen van een vlogreeks met oma, het organiseren van een dansfeest voor jongeren met een beperking of een culture food festival met statushouders. De jongeren beginnen met een startbijeenkomst om het plan van aanpak definitief te maken. Daarna zijn er maandelijkse intervisiebijeenkomsten, een eindbijeenkomst en een afsluitend presentatie-evenement.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

‘Ik kan iets betekenen in het leven van iemand anders.’ Dat krijgen jongeren mee tijdens dit project. Ze kunnen van waarde zijn voor iemand die zij in het dagelijks leven niet snel tegen zouden komen. De focus op ‘Welke betekenis heb ik voor de ander? En welke maatschappelijke waarde heb ik daarmee gerealiseerd?’ zorgt voor een nieuwe bewustwording die anders is dan bij puur het uitvoeren van een plan. Er wordt gestart vanuit een basis van vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en een eigen budget. Hierbij leren de jongeren een idee omzetten in een uitvoerbaar plan en ontwikkelen ze skills waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. Als dit alles hen ook nog energie en een goed gevoel oplevert is het project geslaagd!

  • Voor de deelnemende organisaties

Door de jongeren niet alleen hun activiteit te laten uitvoeren maar ook de bewustwording in de intervisiebijeenkomsten te stimuleren, zullen de jongeren in de toekomst op een andere manier tegen hun maatschappelijke rol en betekenis aankijken.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Draagt het starten vanuit vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid bij aan het succesvol afronden van het project?
  • Kunnen de jongeren door middel van ondersteuning in intervisie de vertaling maken naar de maatschappelijke waarde die zij creëren?
  • Levert het starten van een project voor een andere doelgroep jongeren een goed gevoel op?
  • Willen deze jongeren na het project door met zich inzetten voor andere doelgroepen?

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 21 jaar

Regio

Noord-Holland

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website