Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren komen in actie voor een ander, vanuit hun eigen ideeën en talenten. Dat staat centraal bij Youngsterdam. Ze werken samen, verkennen hun eigen mogelijkheden en brengen die in de praktijk. Aan de hand van een wervende game gaan jongeren eerst op een interactieve manier met elkaar in gesprek over de maatschappelijke uitdagingen in Amsterdam. Vervolgens kunnen ze kiezen uit twee trajecten. Kiezen ze voor Brede Talentontwikkeling, dan worden individuele jongeren gekoppeld aan een van de lopende sport- en maatschappelijke projecten. De match wordt gemaakt op basis van de persoonlijke leerdoelen, interesses en talenten van de jongeren. Wanneer jongeren kiezen voor het traject Youth Organizing, kiezen ze in groepen van 10-20 personen hun eigen challenge, zoals ‘Bezorg 150 eenzame ouderen uit Watergraafsmeer een leuke dag’. Ze voeren zelf de regie over de invulling van de challenge en zijn ze ook zelf verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering ervan. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Kwetsbare jongeren ontdekken hun eigen talenten en ontwikkelen ‘21st century skills’. Ze krijgen zelfvertrouwen en waardering voor hun inzet en ervaren welke positieve invloed ze kunnen uitoefenen op hun eigen (leef)omgeving. Ze raken gemotiveerd om een positief rolmodel te zijn in de wijk. De jongeren krijgen een onkostenvergoeding per dagdeel, (sport)outfit, certificaat en een attentie op maat.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Organisaties krijgen de mogelijkheid om jongere vrijwilligers aan zich te binden, nieuw aanbod te genereren en vernieuwend te werken. Daarmee dragen de jongeren tijdens de MDT en ook daarna bij aan de bevordering van sociale insluiting in Amsterdam. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kunnen we jongeren interesseren voor de MDT?
  • Welke beloning wordt het meest gewaardeerd?

Doelgroep 

(kwetsbare) jongeren tussen de 15 en 28 jaar oud, die niet of beperkt maatschappelijk actief zijn

Regio

Amsterdam

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website