Projectomschrijving

De MDT-reis

Jongeren krijgen binnen Youngsterdam de mogelijkheid om op eigen initiatief activiteiten te organiseren. Ze doen dit onder begeleiding van coaches die zijn gespecialiseerd in jongerenwerk. Het plezier van ontmoeting en talentontwikkeling wordt gecombineerd met zoeken naar antwoorden op serieuze vragen, bijvoorbeeld over wat je met je leven gaat doen.

De jongeren werken binnen ‘challenges’ samen. Dit zijn MDT-groepstrajecten waarin ze hun mogelijkheden verkennen en hun ideeën voor een sociale activiteit ontwikkelen. Ze kunnen aanhaken bij een bestaande activiteit zoals het organiseren van de Dapper Cup zijn, of zélf iets verzinnen. Als zij hun keuze hebben gemaakt, brengen ze dit in de praktijk bij een maatschappelijke organisatie in Amsterdam. Zo ontwikkelen zij zelfvertrouwen, en het gevoel iets te kunnen betekenen voor zichzelf en anderen.

Youngsterdam biedt jongeren een hands-on leerervaring. Ze ontdekken hoe leuk het kan zijn om hun zelf bedachte acties uit te voeren en komen positief in de aandacht. De jongeren sluiten deze MDT af met een eindpresentatie waarbij ze een competentiepaspoort krijgen in de vorm van een certificaat, en badges voor alle challenges die ze hebben uitgevoerd.  Samen met de andere deelnemers blikken zij terug op hun MDT-reis en wat dit hun heeft gebracht.

Betekenis

  • Voor jongeren

Youngsterdam geeft jongeren de kans om initiatieven te nemen en activiteiten in hun stad te organiseren. De jongeren leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en elkaar. Verder ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden zoals communiceren, flexibel zijn, en iets nieuws durven proberen. Na afloop van deze MDT weten jongeren beter wat zij willen in de toekomst en wat leuk is om te doen in hun vrije tijd. Na het doorlopen van de challenges kunnen jongeren verder als influencer bij Youngsterdam of als vrijwilliger bij een van de deelnemende organisaties.

 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren leren meer mensen van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden kennen. Zo ontstaat een stad met verbonden inwoners. De deelnemende organisaties werken nauw samen, waardoor ze veel van elkaar kunnen leren. Daarnaast kunnen ze profiteren van de frisse input die jongeren kunnen geven en hen als vrijwilliger of toekomstig werknemer aan zich binden.

Doelgroep

Kwetsbare jongeren van 14-27 jaar die wonen, werken of studeren in Amsterdam

Regio

Amsterdam

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website