Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Drie maanden lang volgen jongeren een training via het programma Young Leaders. Ze verdiepen zich in hun kwaliteiten en de manier waarop ze die kunnen inzetten. Daarnaast leren de jongeren beter communiceren, samenwerken, organiseren en presenteren. Tijdens de training maakt iedere groep jongeren twee plannen voor het organiseren van sociale activiteiten, een in de eigen omgeving en een daarbuiten. In de drie maanden daarna mogen ze aan de bak in de praktijk; ze gaan de plannen – met ondersteuning – uitvoeren. Daarna krijgen ze nog een halfjaar individuele coaching, ingericht zoals ze zelf willen. Vanaf 18 jaar kunnen ze ook zelf opgeleid worden tot trainer voor een nieuwe lichting jongeren. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

‘Ik heb positieve impact op mijn eigen leven en op mijn omgeving!’ Dat weten jongeren na dit intensieve traject. Omdat ze waardering krijgen voor wat ze doen, bijvoorbeeld in de vorm van een certificaat, krijgen ze ook meer zelfvertrouwen. Verder bouwen de jongeren aan hun sociale en zakelijke netwerk. Afhankelijk van hun studie kunnen ze ook studiepunten verdienen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Organisaties geven een impuls aan hun eigen doelstelling om kwetsbare jongeren te stimuleren. Ze versterken hun imago en doen nieuwe inzichten op over de manier waarop zij kunnen samenwerken met de doelgroep. Ten slotte versterken ze hun netwerk door samen te werken met andere maatschappelijke organisaties.  

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Slaagt deze geïntensiveerde vorm van Young Leaders erin om de maatschappelijke betrokkenheid van buurtjongeren te activeren voor een langere periode? 
  • Slaagt het programma erin om buurtjongeren ook buiten hun eigen bekende omgeving maatschappelijk actief te krijgen?
  • Kan het jongerenwerk op deze manier nieuw kader opleiden voor andere organisaties en vrijwilligersinitiatieven die inzetbaar zijn voor maatschappelijke activering in kwetsbare wijken? 
  • Welke concrete ervaringen en aantoonbare effecten levert het programma voor deelnemende jongeren op? 
  • Is de geïntensiveerde vorm van Young Leaders een praktisch werkzame formule voor de invulling van de maatschappelijke diensttijd voor buurtjeugd? 

Doelgroep 

Jongeren uit kwetsbare wijken van 12-23 jaar

Regio

Landelijk

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website