Projectomschrijving

De MDT-reis

Na een individueel intakegesprek volgen de jongeren een groepstraining van 10 bijeenkomsten rondom het algemene motto: kom in beweging en laat je stem horen. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal, zoals het leren kennen van de eigen kwaliteiten, leren omgaan met groepsdruk en het bepalen van het leerpad. De deelnemers presenteren tijdens elke bijeenkomst hun verhaal voor de groep, zodat zij goed voorbereid zijn op de officiële eindpresentatie.

De jongeren werken tijdens de bijeenkomsten ook 2 of meer plannen uit voor maatschappelijke activiteiten. Ze mogen een geheel eigen plan bedenken en bepalen zelf voor welke doelgroep zij zich willen inzetten. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een sporttoernooi, balkon-workouts voor ouderen of het opknappen van een pleintje in de buurt. Vervolgens krijgen de jongeren budget en de ondersteuning van een coach om deze activiteiten gezamenlijk te organiseren. De MDT-reis eindigt met een feestelijke eindpresentatie en een individueel evaluatiegesprek.

Dit reguliere MDT-project komt voort uit de eerdere proeftuin Young Leaders Uit de Buurt en de lopende projecten Meer Young Leaders Op de Kaart en Young Leaders Door het Hele Land.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren investeren in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, vergroten hun netwerk en bouwen meer zelfvertrouwen op. Na afloop hechten zij meer waarde aan vrijwilligerswerk en zijn zij vaker bereid om zich vrijwillig in te zetten voor hun omgeving. Ook helpt Young Leaders bij het verkennen van toekomstmogelijkheden.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

Young Leaders stimuleert de jongeren in hun persoonlijke groei en versterkt daarmee hun verbondenheid met de samenleving. Ze weten beter wie ze zijn en wat ze kunnen, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en gaan met meer vertrouwen de toekomst tegemoet. Ze zijn beter in staat hun positie in de maatschappij te vinden, zich van daaruit verder te ontwikkelen en op een actieve manier bij te dragen aan een betere samenleving.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar, met extra aandacht voor jongeren uit kwetsbare wijken, leerlingen uit het speciaal onderwijs en jonge statushouders.

Regio

Agglomeratie Haarlem, Groot-Amsterdam, Midden-Limburg, Midden-Noord-Brabant, Oost-Zuid-Holland, Zuidoost-Noord-Brabant, Zuidoost-Zuid-Holland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website