Projectomschrijving

De MDT-reis

Young Leaders op School stimuleert jongeren om kwaliteiten te leren kennen en die in te zetten voor hun eigen ontwikkeling en voor hun omgeving. Ze volgen een groepstraining van 10 bijeenkomsten met thema’s als: ‘Wat zijn jouw kwaliteiten?’; ‘Hoe ga je om met groepsdruk?’; ‘Jouw leerpad.’ Tijdens de training kiezen ze een doelgroep waar ze zich graag voor willen inzetten en bedenken ze een sociale activiteiten voor die groep. Dat kan van alles zijn: van een sporttoernooi voor kinderen tot een uitje voor vluchtelingen.
Jongeren krijgen een activiteitenbudget om hun plan uit te voeren en steun van een coach. In deze fase krijgen ze ook de kans om kennis te maken met organisaties en bedrijven waar ze graag meer over willen weten. Dat kan in de vorm van meeloopdagen, groepsopdrachten, gastlessen of een bezoek. Op deze manier kunnen jongeren zich verdiepen in hun toekomstmogelijkheden. Vinden ze het bijvoorbeeld leuk om iets te doen met koken, dan wordt er samen met hen gezocht naar een bedrijf dat hiervoor mogelijkheden biedt, zoals het restaurant van een verzorgingshuis.
Het MDT-traject duurt 4 tot 6 maanden. Deelnemers besteden er gemiddeld 80 uur aan, in onderwijstijd.

Betekenis

  • Voor jongeren

Veel jongeren zien persoonlijke groei als belangrijkste meerwaarde van Young Leaders op School. Door de training, de samenwerking in de groep en de ervaring die ze opdoen bij het realiseren van hun activiteit, leren ze zichzelf beter kennen. Ook vergroten ze hun netwerk. Vaak hebben ze ook een leuke tijd met leeftijdgenoten en maken ze nieuwe vrienden.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de maatschappij

Dit MDT-programma versterkt de verbondenheid van jongeren met de samenleving. Doordat jongeren een positiever zelfbeeld ontwikkelen en de toekomst met meer vertrouwen tegemoet treden, zijn ze na afloop beter in staat een positie in de maatschappij te vinden. En op een actieve manier bij te dragen aan een betere samenleving.

Doelgroep

Jongeren vanaf 14 jaar, die voortgezet onderwijs volgen in de gemeente Stichtse Vecht. Speciale aandacht voor jongeren in schakelklassen, jongeren die sociaal moeilijk meekomen of worstelen met hun toekomst.

Regio

Stichtse Vecht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website