Projectomschrijving

In Haarlem hebben 84 jongeren meegedaan aan het MDT-programma Young Leaders Light. In kleine groepjes volgden zij een korte training van 3 workshops en bedachten een gezamenlijk plan voor een maatschappelijk initiatief. Ondersteund door een lokale jongerenwerker brachten zij hun plan in de praktijk. Zoals het creëren van een rustige studieplek voor examenleerlingen die hier thuis geen ruimte voor hadden, het organiseren van sportieve ontmoetingsactiviteiten om een gezonde leefstijl te promoten en een inzamelingsactie van tweedehands kleding en boodschappen voor gezinnen met financiële problemen. Hun inzet bracht positieve resultaten voor henzelf en voor de doelgroep van hun initiatieven:

  • Meer sociale verbondenheid en minder eenzaamheid
  • Meer structuur en een zinvolle tijdsbesteding
  • Inzicht in eigen kwaliteiten
  • Een succeservaring door vrijwillige inzet
  • Nieuwe vaardigheden waaronder organiseren, samenwerken en communiceren
  • Groter welbevinden en gevoel van waardering en steun
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website