Projectomschrijving

MDT-reis

Hoe ontwikkel je je kwaliteiten en hoe kun je deze inzetten in je eigen leven en voor je omgeving? Daarin stimuleert het Young Leaders programma deelnemende jongeren door het hele land. Dankzij een uitgebreid persoonlijk intakegesprek is de invulling en begeleiding in het project goed af te stemmen op de persoonlijke interesses, leerbehoefte en doelen van de jongeren. Zij volgen een groepstraining en bedenken daarin 2 of meer sociale activiteiten die zij vervolgens gezamenlijk met elkaar organiseren. Dat kan variëren van een sporttoernooi tot een bingo-middag voor senioren. Om hun plan uit te voeren krijgen zij een activiteitenbudget en steun van een coach. Aangezien jongeren met verschillende achtergronden meedoen, leren zij optimaal van elkaar. De deelnemers sluiten hun MDT af met een presentatie van hun plannen waarna zij een certificaat ontvangen.

Betekenis

  • Voor jongeren

Deelnemers leren hun talenten beter kennen, hun vaardigheden versterken en ontwikkelen een positiever zelfbeeld. Door deel te nemen aan het programma en zich in te zetten voor anderen breiden de jongeren ook hun sociaal en zakelijk netwerk uit. Jongeren waarderen de groepssetting van het programma, waarin zij leren samenwerken als team en een hechte band met elkaar opbouwen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het project levert de samenleving minimaal 870 jongeren op die als Young Leader stevig hebben geïnvesteerd in hun eigen ontwikkeling en hun maatschappelijke toekomst. De sociale activiteiten die zij organiseren dragen daarnaast bij aan meer leefbaarheid in de wijken, meer en beter contact tussen buurtbewoners en minder eenzaamheid. Effectonderzoek laat zien dat jongeren die meedoen na afloop meer waarde hechten aan vrijwilligerswerk en vaker bereid zijn om zich vrijwillig in te zetten voor hun omgeving.

Doelgroep

Jongeren van 14-27 jaar, in het bijzonder jongeren uit kwetsbare wijken en gezinnen met lagere inkomens.

Regio

Landelijk: Alblasserdam, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Leiden, Middelburg, Staphorst, Valkenburg aan de Geul, Waalwijk, Wijdemeren

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website