Projectomschrijving

MDT-reis

Met de MDT-reis Young Impact kun je als jongere je talenten ontdekken, je vaardigheden ontwikkelen en iets goeds doen voor een ander of de samenleving. Jongeren bepalen zelf voor wie en hoe zij zich inzetten. Zij volgen 2 workshops van jonge trainers van Young Impact en bedenken 2 uitdagingen of projecten die ze zelf gaan uitvoeren, alleen of in een groepje. Een voorbeeld van een project is de organisatie van een expositie van het werk van kunstenaars met psychische klachten. In de ‘Impact Room’ op school of online ontmoeten en inspireren de projectdeelnemers elkaar. Zij krijgen begeleiding van onder meer hun docenten, peercoaches en begeleiders uit het bedrijfsleven. De peercoaches zijn jongeren die eerder ervaring hebben opgedaan met Young Impact en die fungeren als ‘rolmodel’.
Na 6 maanden krijgen de jongeren een bewijs van deelname voor op hun cv en een certificaat. Bovendien mogen ze meedoen aan Young Impact Day, waar ze met duizenden andere jongeren hun resultaten vieren met bekende artiesten en influencers.

Young Impact werft via het onderwijs praktisch opgeleide jongeren (mbo) en kwetsbare jongeren (vso). Het programma is uitgebreid met de begeleiding van ervaringsdeskundige peercoaches en met jongeren uit het voortgezet onderwijs.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren leren diverse praktische vaardigheden, zoals plannen, samenwerken en netwerken. Ondertussen kunnen zij zich oriënteren op beroepen, ontmoeten zij leeftijdsgenoten en leren van elkaar. Zo ontdekken zij hun sterke punten en wat zij belangrijk vinden. Tegelijkertijd verbreden ze hun blik op de samenleving en doen ze belangrijke praktijkervaring op in het werkveld van hun interesse.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De aanpak van Young Impact zorgt ervoor dat iedere jongere kan en wil meedoen. Zo draagt deze MDT bij aan een inclusieve samenleving. Jongeren vergroten hun wereld en krijgen meer begrip voor anderen, wat de sociale cohesie op lokaal niveau ten goede komt. Ook kan Young Impact een potentieel aan jonge vrijwilligers opleveren voor maatschappelijke organisaties.
Doelgroep
Jongeren van 14 t/m 27 jaar in 4 categorieën:
- studenten mbo
- leerlingen vso
- leerlingen vo
- peercoaches

Regio

Landelijk, met extra focus op de COROP regio’s Gooi en Vechtstreek, Overig Zeeland en Zeeuws Vlaanderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website