Projectomschrijving

De MDT-reis

In samenwerking met Humanitas ’s Hertogenbosch en Jongerenorganisatie R-Newt, biedt Award Nederland jongeren een talentprogramma aan van informeel leren waarin hun persoonlijke ontwikkeling centraal staat. De deelnemende jongeren dagen zichzelf op 4 manieren uit: met vrijwilligerswerk, door talentontwikkeling, met sport, en door op expeditie te gaan. Daarbij worden ze ondersteund door Award begeleiders. Deze Award begeleiders starten hun MDT met een intensieve training waarin ze aan de hand van de toolkit ‘Jongeren coaching’ leren hoe ze de Award-deelnemers moeten begeleiden.

Award-begeleiders en -deelnemers werken vervolgens samen aan het verwezenlijken van de dromen en doelen van de deelnemers. Helpen in het dierenasiel of op een kinderboerderij bijvoorbeeld. Of lezen voor aan kinderen in een buurthuis of wijkcentrum. Gedurende hun MDT hebben de jongeren regelmatig gesprekken met hun begeleider. Daarin evalueren zij hun ervaringen en bespreken zij waarin zij zich verder willen ontwikkelen. Zoals omgaan met mensen met een beperking, of leren organiseren. Daarbij gaat het er steeds om dat zij hun talenten optimaal leren gebruiken en zo zelfstandig mogelijk werken om hun doelen te realiseren.  

Deze MDT wordt afgesloten met The Award-ceremonie, een spetterend feest waar de jongeren in het bijzijn van hun begeleiders, lokale prominenten én familie een Award krijgen in de vorm van een medaille en een internationaal erkend certificaat.

Betekenis

  • Voor jongeren

Beter toegerust op de toekomst: dat is wat deze MDT voor jongeren doet. Dankzij alle nieuw verkregen vaardigheden weten ze beter wie ze zijn en wat ze willen. Hun schoolprestaties verbeteren en hun kansen op de arbeidsmarkt groeien.  De coachingsvaardigheden die de Award-begeleiders ontwikkelen, helpen hen op weg naar nieuwe uitdagingen op het gebied van werk en scholing. Zij ontvangen een getuigschrift voor hun deelname aan de coachingstrainingen en voor de begeleiding van de MDT’ers.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De deelnemende organisaties komen met deze MDT in contact met een jonge mensen die zich mogelijk ook in de toekomst voor hun organisatie willen inzetten. Zo vergroten zij hun netwerk van potentiële jonge vrijwilligers.  De waarde voor de maatschappij is vooral dit: de deelnemende jongeren voelen zich door alle ontmoetingen met verschillende organisaties en mensen meer maatschappelijke betrokken. Ook zien zij persoonlijke groei als een belangrijk meerwaarde van deze MDT. Daardoor willen zij zich vaak blijvend voor de samenleving inzetten.

Doelgroep

Award-deelnemers van 14 -18 jaar en Award-begeleiders van 18-27 jaar

Regio

Brabant

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website