Projectomschrijving

De MDT-reis

In het MDT-programma Wereldmeiden/Wereldgozers begeleiden jongeren leeftijdgenoten met een vluchtelingenstatus een half jaar lang 3 uur per week bij het sporten. Hun sportmaatjes zijn jongens en meisjes die net in een gemeente zijn komen wonen en vaak nog weinig contacten hebben. Na enkele voorbereidende workshops proberen ze als koppel 10 weken lang allerlei sporten uit.
De jongeren coachen hun sportmaatje bij allerlei uitdagingen die ze ondertussen tegenkomen: bijvoorbeeld hoe je de spelregels onder de knie krijgt, vervoer regelt, aan de juiste sportkleding komt en communiceert met andere sporters. Daarna kiezen de koppels een sport die ze samen 10-12 weken lang beoefenen, bij een sportvereniging of in een zelf te formeren sportclubje. Tijdens de vakanties organiseren de jongeren zelf sport- en beweegactiviteiten om samen met hun sportmaatje te ondernemen. Het programma wordt afgesloten met een gezamenlijk georganiseerd eindfeest voor alle deelnemers.
De MDT-ers krijgen tijdens het traject praktisch toepasbare workshops, trainingen en intervisie, met handvatten om hun maatje te begeleiden en drempels te slechten voor deelname aan de Nederlandse sportwereld. Hierin leren ze ook reflecteren op hun eigen handelen en talenten.
Na afloop van het programma ontvangen deelnemers een certificaat dat ze kunnen gebruiken voor hun cv.
Dit programma is een voortzetting van het MDT-programma Wereldmeiden, dat in 2020 werd gestart. Aan het nieuwe programma kunnen ook jongens deelnemen.

Betekenis

  • Voor jongeren

Deelnemende jongeren doen vaardigheden op in organiseren, samenwerken en coaching. Ze leren met mensen uit andere culturen samen te werken en te kijken naar gezamenlijke waarden in plaats van naar verschillen. Ze ontdekken hoe ze via maatschappelijke activiteiten kunnen bijdragen aan de samenleving, en ontwikkelen hun eigen talenten.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De sportdeelname van jongeren met een migratie- en/of vluchtelingenachtergrond in Nederland blijft achter. Dit project draagt eraan bij dat jonge statushouders kennismaken met de Nederlandse sportwereld. Voor jonge statushouders die bezig zijn met inburgeren helpt samen sporten bij het leren kennen van leeftijdgenoten, het maken van vrienden, taalverwerving en integreren in de Nederlandse samenleving.

Doelgroep

Jongeren van 14-28 jaar.

Regio

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Flevoland, Gelderland.

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website