Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Stel: je moest als jonge vrouw je land verlaten en woont nu in Nederland. Je kent je nieuwe omgeving, de taal en de mensen nog niet en voelt je alleen. Dit project helpt door deze meiden te laten sporten, onder begeleiding van meiden die al langer in Nederland zijn en meiden die lid zijn van een sportvereniging. Na een kennismaking met verschillende sporten schrijft iedere deelnemer zich samen met een begeleider (tijdelijk) in bij een sportvereniging, of start zelf een clubje. Zo kunnen ze gezellig samen bewegen, én elkaar beter leren kennen. De betrokken partijen benaderen de vrouwen persoonlijk via social media en organiseren een startfestival voor het aanmelden.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Meiden met een migratieachtergrond helpen elkaar met het opbouwen van een nieuw bestaan. Ze oefenen de taal, leren van elkaar en raken eraan gewend om te kijken naar gezamenlijke waarden in plaats van verschillen. Daarnaast verbeteren ze hun samenwerkskills. De begeleiders doen vaardigheden op in organiseren, pr en marketing. Maar natuurlijk gaat dit project ook om plezier, fysiek en mentaal sterker worden en vrienden maken. En vergeet het eindfeest niet!

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Dit project levert sterke, gezonde meiden op die zich weten te redden, een goed netwerk hebben en kansen grijpen. De meiden in de provincie leren hoe belangrijk het is om zich voor elkaar in te zetten, en dat het heel leuk is om op te schieten met meiden uit andere culturen. Gedeelde positieve ervaringen kunnen andere contactbelemmeringen wegnemen. Uiteraard profiteren aangehaakte sportclubs mee van het inclusieve sportklimaat.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Gaan meiden met een migratieachtergrond door deze proeftuin inderdaad meer sporten en bewegen?
  • In hoeverre versterkt het meiden dat ze elkaar helpen i.p.v. geholpen worden?
  • Ontstaan er nieuwe verbindingen door samen te sporten en bewegen in een groep?
  • Gaan meiden inderdaad hun netwerk voor elkaar ontsluiten?

Doelgroep

Vrouwelijke statushouders van 14 tot 30 jaar

Regio

Overijssel

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website