Projectomschrijving

De MDT-reis

In dit project helpen meiden vluchtelingenmeiden bij hun inburgering in Nederland. Door samen te sporten en bewegen zorgen zij ervoor dat de nieuwkomers zich meer thuis voelen in Nederland.  

Wereldmeiden start met een kennismakingsperiode van 10 weken waarin de MDT’ers en vluchtelingenmeiden samen 10 verschillende sporten uitproberen. Daarna kiezen de deelnemers een sport die ze samen met een MDT-maatje 10 weken lang bij een sportclub verder verkennen. Door samen te sporten leren de duo’s elkaar beter kennen. Deelnemers oefenen de taal en leren hoe de sport in Nederland is georganiseerd.

De MDT’ers kunnen ook zelf (sportieve) activiteiten organiseren voor de vluchtelingenmeiden en voor hen eventuele belemmeringen wegnemen om te gaan sporten. Denk aan het regelen van vervoer bijvoorbeeld. Of de organisatie van een sportkledingbeurs of een verwenmiddag.  De meiden sluiten deze MDT-reis af met een zelf georganiseerde Cooling-down bijeenkomst. Meiden die eerst als deelnemer meedoen, kunnen in de volgende ronde meedoen als MDT-maatje.

Betekenis

  • Voor de meiden

MDT-meiden helpen vluchtelingenmeiden bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Tegelijkertijd werken ze ook aan hun eigen ontwikkeling en toekomst. Ze leren organiseren, samenwerken, gebruik maken van hun talenten en zich meer betrokken voelen bij de samenleving. Maar deze MDT gaat om veel meer: samen plezier hebben, fysiek en mentaal sterker worden en vriendschappen sluiten met meiden uit andere culturen. Daarnaast breiden de meiden hun netwerk uit. Zo vergroten zij hun toekomstperspectief. Met een spetterend eindfeest sluiten ze deze MDT af. Wie de hele MDT-reis goed heeft afgerond, ontvangt een certificaat. Dat staat goed op het cv.  

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Dit project levert zelfstandige, weerbare meiden op die eigen keuzes kunnen maken en minder afhankelijk zijn van voorzieningen. Zij leren hoe belangrijk het is om zich voor elkaar in te zetten, en dat het heel leuk is om op te schieten met meiden uit andere culturen. Dat draagt bij aan een inclusieve samenleving waarbij mensen meer focussen op overeenkomsten dan op verschillen. Sportclubs profiteren van het inclusieve sportklimaat waardoor meer jongeren uit andere culturen zich aangetrokken voelen om lid te worden.

Doelgroep

Meiden van 14-28 jaar

Regio

Drenthe, Friesland, Overijssel, Groningen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website